دوره اصول تریکو بافی

دوره اصول تریکو بافی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز

دوره آموزشی بهینه سازی و بررسی احتمالی سیستم های قدرت با نرم افزار گمز

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پرورش میلورم و فرصت های کسب و کار آن

پرورش میلورم و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
بازاریابی محصولات فرهنگی

بازاریابی محصولات فرهنگی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی

راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT

سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه میناکاری روی فلز

کارگاه میناکاری روی فلز

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود