دوره برنامه نویسی پایتون برای هوش مصنوعی

دوره برنامه نویسی پایتون برای هوش مصنوعی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹
network+

network+

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹
سلسله وبینارهای CER-  قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

سلسله وبینارهای CER- قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹
دوره های طراحی لباس مرکز رشد ایرانشهر

دوره های طراحی لباس مرکز رشد ایرانشهر

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۹
تحلیل و بررسی کتاب

تحلیل و بررسی کتاب

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی برنامه نویسی

دوره آموزشی برنامه نویسی

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی آشنایی با انیمیشن

دوره آموزشی آشنایی با انیمیشن

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹
رویکردهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

رویکردهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود