کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
بازاریابی محصولات فرهنگی

بازاریابی محصولات فرهنگی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی

راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT

سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه میناکاری روی فلز

کارگاه میناکاری روی فلز

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹
دوره برنامه نویسی تکمیلی

دوره برنامه نویسی تکمیلی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود