کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

کارگاه آموزش میناکاری روی سفال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

ارزیابی ذخایر با مدل های آنالیزی با استفاده از نرم های تخصصی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹
دوره برنامه نویسی تکمیلی

دوره برنامه نویسی تکمیلی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۹
فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹
روش های نوین تشخیص بیماری های آبزیان پرورشی

روش های نوین تشخیص بیماری های آبزیان پرورشی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹
وب کاوی (web crawling)

وب کاوی (web crawling)

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
تعیین سطح کشندگی آلاینده ها بر آبزیان با استفاده از روش آنالیزی PROBIT

تعیین سطح کشندگی آلاینده ها بر آبزیان با استفاده از روش آنالیزی PROBIT

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود