دوره انیمشن سازی

دوره انیمشن سازی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
دوره مقدماتی موشن گرافی

دوره مقدماتی موشن گرافی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
برنامه نویسی آردوینو مقدماتی

برنامه نویسی آردوینو مقدماتی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
دوره یادگیری عمیق

دوره یادگیری عمیق

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دوره بینایی ماشین

دوره بینایی ماشین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دوره رباتیک مقدماتی

دوره رباتیک مقدماتی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دوره جامع (آنلاین) آموزشی طراحی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار pvsyst و google sketchup

دوره جامع (آنلاین) آموزشی طراحی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار pvsyst و google sketchup

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
دوره ( مجازی ) آموزش میکروکنترلرهای AVR

دوره ( مجازی ) آموزش میکروکنترلرهای AVR

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
دوره مجازی آموزش برنامه نویسی+ سیمولینک متلب (MATLAB,2020) همراه با ضبط کلاس

دوره مجازی آموزش برنامه نویسی+ سیمولینک متلب (MATLAB,2020) همراه با ضبط کلاس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود