كاربرد جلبك در توليد سوخت

كاربرد جلبك در توليد سوخت

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۹
دوره كاربرد جلبك در صنايع ارايشي و بهداشتي

دوره كاربرد جلبك در صنايع ارايشي و بهداشتي

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹
سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا ( Thingsboard)

دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا ( Thingsboard)

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹
دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (حضوری)

دوره تخصصی پلتفرم اینترنت اشیا (حضوری)

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۹
كاربرد جلبك در تصفيه پساب هاي شهري و صنعتي

كاربرد جلبك در تصفيه پساب هاي شهري و صنعتي

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی فارکس

کارگاه آموزشی فارکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹
دوره نحوه طراحي و ساخت تجهيزات مربوط به توليد جلبك ها

دوره نحوه طراحي و ساخت تجهيزات مربوط به توليد جلبك ها

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود