کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزیابی موسسات دانش بنیان و حمایت های موجود

کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزیابی موسسات دانش بنیان و حمایت های موجود

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸
بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دوره های مبتنی بر اشتغال پویا ارتباطات

دوره های مبتنی بر اشتغال پویا ارتباطات

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۸
دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸
اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸
اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸
دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود