رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی

دوره آموزشی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
فرخوان برگزری دوره رباتیک

فرخوان برگزری دوره رباتیک

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره گیم

فراخوان برگزاری دوره گیم

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود