دوره برنامه نویسی تکمیلی

دوره برنامه نویسی تکمیلی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۹
فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

فرمولاسیون گیاهان دارویی و تولید مواد اولیه

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

دوره پرورش میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹
روش های نوین تشخیص بیماری های آبزیان پرورشی

روش های نوین تشخیص بیماری های آبزیان پرورشی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹
وب کاوی (web crawling)

وب کاوی (web crawling)

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
تعیین سطح کشندگی آلاینده ها بر آبزیان با استفاده از روش آنالیزی PROBIT

تعیین سطح کشندگی آلاینده ها بر آبزیان با استفاده از روش آنالیزی PROBIT

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹
تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

تکثیر کاربردی آبزیان با تاکید بر ماهی ، لابستر و میگو و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
دوره پرورش و تکثیر آرتیما و فرصت های کسب و کار آن

دوره پرورش و تکثیر آرتیما و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

کشت و فرآوری میوه های گرمسیری پاپایا، موز و آناناس و فرصت های کسب و کار آن

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود