ساخت ربات صنعتی سی ان سی لیزر

ساخت ربات صنعتی سی ان سی لیزر

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰
شبکه های عصبی

شبکه های عصبی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۰
عادات موثر در توسعه فردی

عادات موثر در توسعه فردی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دوره جامع ورود به دنیای کسب و کار

دوره جامع ورود به دنیای کسب و کار

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
دوره مقدماتی HTML5 و CSS3 + مباحث مقدماتی سئو

دوره مقدماتی HTML5 و CSS3 + مباحث مقدماتی سئو

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱ آبان ۱۴۰۰
دوره برنامه نویسی به زبان پایتون (مقدماتی) همراه با انجام پروژه عملی

دوره برنامه نویسی به زبان پایتون (مقدماتی) همراه با انجام پروژه عملی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۰
کاربرد فناوری های نوین در مقابله با بحران آب

کاربرد فناوری های نوین در مقابله با بحران آب

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۰
دوره آموزشی راه کسب و کار

دوره آموزشی راه کسب و کار

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۰
سی و چهارمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان با محوریت نوآوری اجتماعی

سی و چهارمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان با محوریت نوآوری اجتماعی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود