دوره تولید محتوا و بازاریابی محتوایی ( حضوری و آنلاین )

دوره تولید محتوا و بازاریابی محتوایی ( حضوری و آنلاین )

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۰
دوره اصول اولیه دیجیتال مارکتینگ ( حضوری و آنلاین )

دوره اصول اولیه دیجیتال مارکتینگ ( حضوری و آنلاین )

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۰
دنیای مالی در عصر نوین

دنیای مالی در عصر نوین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
مدرسه تابستانه بازی سازی

مدرسه تابستانه بازی سازی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
آشنایی با اقدامات لازم شرکت ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی

آشنایی با اقدامات لازم شرکت ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دوره انیمشن سازی

دوره انیمشن سازی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
دوره مقدماتی موشن گرافی

دوره مقدماتی موشن گرافی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
برنامه نویسی آردوینو مقدماتی

برنامه نویسی آردوینو مقدماتی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۰
دوره یادگیری عمیق

دوره یادگیری عمیق

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود