چهل و پنجمین رویداد آنلاین و رایگان باشگاه مدیران و مشاوران

چهل و پنجمین رویداد آنلاین و رایگان باشگاه مدیران و مشاوران

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹
کارگاه تخصصی کشت و بافت گیاهی

کارگاه تخصصی کشت و بافت گیاهی

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ورکشاپ مبانی اینترنت اشیا (IoT)

ورکشاپ مبانی اینترنت اشیا (IoT)

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۹
تجاری سازی قارچ گاندورما

تجاری سازی قارچ گاندورما

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۹
تجاری سازی میکرو جلبک ها

تجاری سازی میکرو جلبک ها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
دوره مقدماتی طراحی

دوره مقدماتی طراحی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹
بازیگری صدا

بازیگری صدا

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹
آموزش مقدماتی انیمیشن

آموزش مقدماتی انیمیشن

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۹
سفر به دنیای لینوکس

سفر به دنیای لینوکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود