اصول رزومه نویسی ( رایگان )

اصول رزومه نویسی ( رایگان )

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"

مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
کاربردهای بلاکچین در اقتصاد دیجیتال اسلامی

کاربردهای بلاکچین در اقتصاد دیجیتال اسلامی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
آموزش رشد و فروش در اینستاگرام

آموزش رشد و فروش در اینستاگرام

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR

دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹
بلاکچین و پول

بلاکچین و پول

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
کاربرد بلاکچین

کاربرد بلاکچین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
رباتیک

رباتیک

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود