کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزیابی موسسات دانش بنیان و حمایت های موجود

کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزیابی موسسات دانش بنیان و حمایت های موجود

تاریخ پایان : پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸
بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

تاریخ پایان : شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸
اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اولین مسابقه انیمیشن نوگام

تاریخ پایان : جمعه, ۳ آبان ۱۳۹۸
اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

تاریخ پایان : جمعه, ۳ آبان ۱۳۹۸
دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

تاریخ پایان : جمعه, ۳ آبان ۱۳۹۸
دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

تاریخ پایان : جمعه, ۳ آبان ۱۳۹۸

زیونت | ZivenT

سامانه ی فروش و اطلاع رسانی رویداد

ثبت نام ورود