مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"

مسابقه نوآوری کتابخوانی صوتی"پدر پولدار پدر فقیر"

آنلاین
تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
کاربردهای بلاکچین در اقتصاد دیجیتال اسلامی

کاربردهای بلاکچین در اقتصاد دیجیتال اسلامی

آنلاین
تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
آموزش رشد و فروش در اینستاگرام

آموزش رشد و فروش در اینستاگرام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR

دوره مقدماتی ارزيابی اقتصادی پروژه‌های صنعت برق با استفاده از نرم افزار COMFAR

آنلاین
تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹
بلاکچین و پول

بلاکچین و پول

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
کاربرد بلاکچین

کاربرد بلاکچین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400

دوره برنامه نویسی کنترلرهای صنعتی PLC 300,400

آنلاین
تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
رباتیک

رباتیک

تاریخ شروع: سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹
رویداد شتاب زابل

رویداد شتاب زابل

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود