دوره های طراحی لباس مرکز رشد ایرانشهر

دوره های طراحی لباس مرکز رشد ایرانشهر

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۹
تحلیل و بررسی کتاب

تحلیل و بررسی کتاب

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی برنامه نویسی

دوره آموزشی برنامه نویسی

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹
دوره آموزشی آشنایی با انیمیشن

دوره آموزشی آشنایی با انیمیشن

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹
رویکردهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

رویکردهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹
رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی

دوره آموزشی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود