دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸
دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲
آموزش سطح صفر مخابرات

آموزش سطح صفر مخابرات

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
رویداد کارآفرینی اینترنت اشیا

رویداد کارآفرینی اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
رویداد اینترنت اشیا

رویداد اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۷
دوره مقدماتی نرم افزار Comfar

دوره مقدماتی نرم افزار Comfar

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۳ اسفند ۱۳۹۷
رویداد شتاب ایده های نوین در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته

رویداد شتاب ایده های نوین در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
اولین رویداد شتاب سراون

اولین رویداد شتاب سراون

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۷

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود