فرخوان برگزری دوره رباتیک

فرخوان برگزری دوره رباتیک

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره گیم

فراخوان برگزاری دوره گیم

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
چهل و پنجمین رویداد آنلاین و رایگان باشگاه مدیران و مشاوران

چهل و پنجمین رویداد آنلاین و رایگان باشگاه مدیران و مشاوران

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹
کارگاه تخصصی کشت و بافت گیاهی

کارگاه تخصصی کشت و بافت گیاهی

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ورکشاپ مبانی اینترنت اشیا (IoT)

ورکشاپ مبانی اینترنت اشیا (IoT)

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۹
تجاری سازی قارچ گاندورما

تجاری سازی قارچ گاندورما

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۹
تجاری سازی میکرو جلبک ها

تجاری سازی میکرو جلبک ها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
دوره مقدماتی طراحی

دوره مقدماتی طراحی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود