دوره آموزشی آشنایی با انیمیشن

دوره آموزشی آشنایی با انیمیشن

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹
رویکردهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

رویکردهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

دومین دوره آنلاین چجوری خودمو بشناسم؟

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹
رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب بسته بندی خرما و فرآوری های آن

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹
دوره آموزشی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی

دوره آموزشی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود