این رویداد پایان یافته است

تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT

نوع رویداد :
وبینار

شروع : شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ( ساعت ۱۸:۰۰ )
پایان : سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ( ساعت ۱۸:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT
طراحی و نقاشی
موضوع
تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT
3 ساعت
مدت برگزاری
تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT

تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :