فستیوال ایده های نوآورانه غذا و نمایشگاه خوراکیهای بومی و محلی

فستیوال ایده های نوآورانه غذا و نمایشگاه خوراکیهای بومی و محلی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
راه اندازی استارتاپ با متد ناب

راه اندازی استارتاپ با متد ناب

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رویداد شتاب خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب خرما و فرآوری های آن

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
رویداد از نو ویژه بانوان همراه پنل چالش های صنایع دستی

رویداد از نو ویژه بانوان همراه پنل چالش های صنایع دستی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی عوامل شکست و موانع کسب و کارهای نوپا

کارگاه آموزشی عوامل شکست و موانع کسب و کارهای نوپا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
مسابقه طراحی اقامتگاه سنتی

مسابقه طراحی اقامتگاه سنتی

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱ دی ۱۳۹۸
چالش های حقوقی استارت اپ ها

چالش های حقوقی استارت اپ ها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۸
اولین دوره تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق

اولین دوره تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت خلاق و حمایت های موجود

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت خلاق و حمایت های موجود

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود