کارگاه هک رشد

کارگاه هک رشد

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸
رویداد کارآفرینی چابهار

رویداد کارآفرینی چابهار

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی ورود به دنیای اینترنت اشیا

دوره آموزشی ورود به دنیای اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزیابی موسسات دانش بنیان و حمایت های موجود

کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزیابی موسسات دانش بنیان و حمایت های موجود

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸
بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

بیست و سومین رویداد شتاب سیستان و بلوچستان

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دوره های مبتنی بر اشتغال پویا ارتباطات

دوره های مبتنی بر اشتغال پویا ارتباطات

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۸
دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸
اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸
اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود