رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
استارت آپ ویکند مجازی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

استارت آپ ویکند مجازی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
رویداد  ایده آرا منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی( بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد)- حوزه صنایع خلاق، فرهنگی،هنری و گردشگری -نساجی، چرم و فناوری های مرتبط

رویداد ایده آرا منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی( بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد)- حوزه صنایع خلاق، فرهنگی،هنری و گردشگری -نساجی، چرم و فناوری های مرتبط

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
 ایده آرا منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی( بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد)- حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه- فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

ایده آرا منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی( بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد)- حوزه ماشین آلات و تجهیزات فناورانه- فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
رویداد ایده آرا ملی گام دوم منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی( بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد)- حوزه دارو و تجهیزات پزشکی - مواد شیمیایی

رویداد ایده آرا ملی گام دوم منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی( بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد)- حوزه دارو و تجهیزات پزشکی - مواد شیمیایی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
رویداد ایده آرا  منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی (بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد) -کشاورزی و صنایع تبدیلی-فناوری آب و محیط زیست

رویداد ایده آرا منطقه 9 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی (بوشهر، فارس، کهگلویه و بویر احمد) -کشاورزی و صنایع تبدیلی-فناوری آب و محیط زیست

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-دهدشت-حوزه-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-مواد-شیمیایی

رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-دهدشت-حوزه-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-مواد-شیمیایی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-گچساران-حوزه-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-مواد-شیمیایی

رویداد-ایده-آرا-مجازی-مرکز-رشد-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-گچساران-حوزه-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-مواد-شیمیایی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود