مسابقه خلاقیت دومینو

مسابقه خلاقیت دومینو

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
کسب و کارهای دانش آموزی صنایع خلاق

کسب و کارهای دانش آموزی صنایع خلاق

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
کارگاه نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کار

کارگاه نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
محصول خلاق از ایده تا تولید

محصول خلاق از ایده تا تولید

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
دوره آموزشی جامع حوزه گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

دوره آموزشی جامع حوزه گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دوره آموزشی (( فرمولاسیون گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن ))

دوره آموزشی (( فرمولاسیون گیاهان دارویی و فرصت های کسب و کار آن ))

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
کارگاه آشنایی با روش های نوین صید و صیادی

کارگاه آشنایی با روش های نوین صید و صیادی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
وبینار استخراج آلژینات از جلبک های دریایی

وبینار استخراج آلژینات از جلبک های دریایی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
وبینار انتقال تجربه، ایده پردازی و برندینگ

وبینار انتقال تجربه، ایده پردازی و برندینگ

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود