لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

نوع رویداد :
وبینار

شروع : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۶:۰۰ )
پایان : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۹:۰۰)
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
مدیریت استراتژی
موضوع
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
3 ساعت
مدت برگزاری
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
برگزارکننده :
فرآموزان
شماره تماس :
09366111220
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟ محل برگزاری : رویداد به صورت وبینار و آنلاین است
اشتراک گذاری رویداد :
لینک کوتاه :
کپی