این رویداد پایان یافته است

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

نوع رویداد :
وبینار

شروع : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۶:۰۰ )
پایان : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ( ساعت ۱۹:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
مدیریت استراتژی
موضوع
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
3 ساعت
مدت برگزاری
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
زاهدان
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟

لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟
برگزارکننده : فرآموزان
شماره تماس : 09366111220
لایوبینار بحران اقتصادی دوست ماست یا دشمن؟ محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :