رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی- فناوری آب و محیط زیست

رویداد ایده آرا مجازی( مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج )-حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی- فناوری آب و محیط زیست

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
کاربرد گیاهان داروئی در صنایع غذایی و داروئی

کاربرد گیاهان داروئی در صنایع غذایی و داروئی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
صنایع تبدیلی و بازیافت گیاهان دارویی

صنایع تبدیلی و بازیافت گیاهان دارویی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
شناسائی ماده موثر و ترکیبات داروئی گیاهان دارویی

شناسائی ماده موثر و ترکیبات داروئی گیاهان دارویی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
کشت علوفه هیدروپونیگ

کشت علوفه هیدروپونیگ

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
فرمولاسیون آرایشی بهداشتی گیاهان داروئی

فرمولاسیون آرایشی بهداشتی گیاهان داروئی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
فرمولاسیون گیاهان داروئی و فرصت های کسب و کار آن

فرمولاسیون گیاهان داروئی و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۰
گیاهان داروئی و اصول کسب و کار آن

گیاهان داروئی و اصول کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۰
تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT

تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود