بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی

بازدید از زیست بوم نوآوری زاهدان و آشنایی با استارت آپ ها و فرصت های شغلی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۸ آبان ۱۴۰۰
ظرفیت حوزه شیلاتی سواحل مکران

ظرفیت حوزه شیلاتی سواحل مکران

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰
فرصت های سواحل مکران در حوزه انرژی

فرصت های سواحل مکران در حوزه انرژی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲ آذر ۱۴۰۰
آموزش فتوشاپ از صفر تا درآمد

آموزش فتوشاپ از صفر تا درآمد

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۰
وبینار چگونه کارآفرینِ دیجیتالِ نوآور باشیم؟

وبینار چگونه کارآفرینِ دیجیتالِ نوآور باشیم؟

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲ آذر ۱۴۰۰
کارگاه تیم سازی و تیم پروری

کارگاه تیم سازی و تیم پروری

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰
رویداد ایده شو

رویداد ایده شو

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۸ آبان ۱۴۰۰
خلق ایده کسب و کار با رویکرد نوآوری اجتماعی

خلق ایده کسب و کار با رویکرد نوآوری اجتماعی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
فرآورده های با ارزش افزوده در شیلات

فرآورده های با ارزش افزوده در شیلات

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود