تکثیر و پرورش آریتمی

تکثیر و پرورش آریتمی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰
وبینار تخصصی تجاری سازی و نوآوری در طراحی

وبینار تخصصی تجاری سازی و نوآوری در طراحی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰
مدرسه تخصصی پویانمایی ترم پاییزه

مدرسه تخصصی پویانمایی ترم پاییزه

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰
آشنایی با انواع کسب و کارها در حوزه دریا

آشنایی با انواع کسب و کارها در حوزه دریا

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۰
بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ

بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
دروه آنلاین طراحی زندگی مسیر شغلی و مهارت های توسعه فردی

دروه آنلاین طراحی زندگی مسیر شغلی و مهارت های توسعه فردی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۰
دوره سخت افزار عمومی در اینترنت اشیا

دوره سخت افزار عمومی در اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱
نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰
چهارمین رویداد شتاب چابهار و سی و هفتمین رویداد شتاب استان با محوریت دریا

چهارمین رویداد شتاب چابهار و سی و هفتمین رویداد شتاب استان با محوریت دریا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود