اصول تصفیه آب به روش فیلتر شنی (بصورت عملی)

اصول تصفیه آب به روش فیلتر شنی (بصورت عملی)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱
آشنایی با توربین های بادی (بصورت عملی)

آشنایی با توربین های بادی (بصورت عملی)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱
آشنایی مقدماتی با برق خورشیدی

آشنایی مقدماتی با برق خورشیدی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱
آشنایی با آب شیرین کن های خورشیدی (بصورت عملی)

آشنایی با آب شیرین کن های خورشیدی (بصورت عملی)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱
مدیریت ایمنی مواد غذایی

مدیریت ایمنی مواد غذایی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۱
رباتیک مقدماتی (دانش آموزی)

رباتیک مقدماتی (دانش آموزی)

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۴ تیر ۱۴۰۱
طراحی سایت بدون کدنویسی (دانش آموزی)

طراحی سایت بدون کدنویسی (دانش آموزی)

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۱
رباتیک کودک خلاق (دانش آموزی)

رباتیک کودک خلاق (دانش آموزی)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱
وبینار رایگان پرسنال برندینگ، اکسیر جاودانگی (برند، فراتر از یک نام)

وبینار رایگان پرسنال برندینگ، اکسیر جاودانگی (برند، فراتر از یک نام)

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود