مدرسه تخصصی پویانمایی ترم پاییزه

مدرسه تخصصی پویانمایی ترم پاییزه

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰
آشنایی با انواع کسب و کارها در حوزه دریا

آشنایی با انواع کسب و کارها در حوزه دریا

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۰
بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ

بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
دروه آنلاین طراحی زندگی مسیر شغلی و مهارت های توسعه فردی

دروه آنلاین طراحی زندگی مسیر شغلی و مهارت های توسعه فردی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۰
دوره سخت افزار عمومی در اینترنت اشیا

دوره سخت افزار عمومی در اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱
نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰
چهارمین رویداد شتاب چابهار و سی و هفتمین رویداد شتاب استان با محوریت دریا

چهارمین رویداد شتاب چابهار و سی و هفتمین رویداد شتاب استان با محوریت دریا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰
مدرسه تخصصی کسب وکار وهوش مصنوعی

مدرسه تخصصی کسب وکار وهوش مصنوعی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰
دوره فتوشاپ

دوره فتوشاپ

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود