دوره طراحی گرافیکی و تصویر سازی

دوره طراحی گرافیکی و تصویر سازی

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
کارگاه استخراج کیتوزان از پوست میگو و خرچنگ

کارگاه استخراج کیتوزان از پوست میگو و خرچنگ

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوره آموزش کاربردی مدلسازی و تحلیل کشتی سازی با maxsurf

دوره آموزش کاربردی مدلسازی و تحلیل کشتی سازی با maxsurf

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
آموزش طراحی گرافیک با ایلوستریتور

آموزش طراحی گرافیک با ایلوستریتور

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۱
رویداد ایده شو  از ایده تا کسب و کار

رویداد ایده شو از ایده تا کسب و کار

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
آشنایی با فرآیند صادرات محصولات و خدمات و حضور در بازارهای بین المللی

آشنایی با فرآیند صادرات محصولات و خدمات و حضور در بازارهای بین المللی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱
رویداد شتاب دانش آموزی (پسران)

رویداد شتاب دانش آموزی (پسران)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
رویداد اعلام نیاز فناورانه حوزه شهری

رویداد اعلام نیاز فناورانه حوزه شهری

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود