صنایع تبدیلی و بازیافت گیاهان دارویی

صنایع تبدیلی و بازیافت گیاهان دارویی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
شناسائی ماده موثر و ترکیبات داروئی گیاهان دارویی

شناسائی ماده موثر و ترکیبات داروئی گیاهان دارویی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
کشت علوفه هیدروپونیگ

کشت علوفه هیدروپونیگ

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
فرمولاسیون آرایشی بهداشتی گیاهان داروئی

فرمولاسیون آرایشی بهداشتی گیاهان داروئی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
فرمولاسیون گیاهان داروئی و فرصت های کسب و کار آن

فرمولاسیون گیاهان داروئی و فرصت های کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۰
گیاهان داروئی و اصول کسب و کار آن

گیاهان داروئی و اصول کسب و کار آن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۰
تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT

تحلیل و بررسی استفاده از ظرفیت نقوش و طراحی های صنایع دستی ایرانی در بازار NFT

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
رویداد مجازی استارت آپ ویکند منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی  (ویژه مراکز رشد واحد فناور استان های کهگیلویه و بویر احمد،  بوشهر، فارس)

رویداد مجازی استارت آپ ویکند منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی (ویژه مراکز رشد واحد فناور استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس)

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
دوره اموزش گیت

دوره اموزش گیت

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود