برنامه نویسی اندروید مقدماتی

برنامه نویسی اندروید مقدماتی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
دوره طراحی صفحه آرایی

دوره طراحی صفحه آرایی

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۰
اسفند ماه

اسفند ماه

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
مدل توسعه صنایع خلاق در سیستان و بلوچستان؛ چالش ها و راهکارها

مدل توسعه صنایع خلاق در سیستان و بلوچستان؛ چالش ها و راهکارها

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۵ اسفند ۱۴۰۰
مسابقه تولید محتوا از هامون تا مکران

مسابقه تولید محتوا از هامون تا مکران

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
مسابقه نیمروز 3

مسابقه نیمروز 3

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شروع دوباره

شروع دوباره

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰
کارگاه شیوه های نوین مذاکره در بازاریابی و فروش محصولات

کارگاه شیوه های نوین مذاکره در بازاریابی و فروش محصولات

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
کارگاه دیجیتال مارکتینگ

کارگاه دیجیتال مارکتینگ

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود