کارگاه نجوم(با حمایت 100%پارک علم و فناوری )مدرس خانم مودی،روزهای فرد

کارگاه نجوم(با حمایت 100%پارک علم و فناوری )مدرس خانم مودی،روزهای فرد

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه جذاب یادگیری علوم مختلف با استفاده از دست سازه های علمی (با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم مودی،روزهای زوج

کارگاه جذاب یادگیری علوم مختلف با استفاده از دست سازه های علمی (با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم مودی،روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه اوریگامی خلاق(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم مودی /روزهای فرد

کارگاه اوریگامی خلاق(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم مودی /روزهای فرد

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه نقاشی (با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم مودی،روزهای زوج

کارگاه نقاشی (با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم مودی،روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه تولید محتوا در فضای مجازی و سواد رسانه ای(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای نورا،روزهای زوج

کارگاه تولید محتوا در فضای مجازی و سواد رسانه ای(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس آقای نورا،روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه مهارت های 7 گانه کامپیوتر(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس:آقای نورا.روزهای زوج

کارگاه مهارت های 7 گانه کامپیوتر(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس:آقای نورا.روزهای زوج

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه زبان انگلیسی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم صادقی.همه روزه

کارگاه زبان انگلیسی(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس خانم صادقی.همه روزه

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
ایونت مافیا

ایونت مافیا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۲
کارگاه آناتومی بدن(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس: خانم هراتی،همه روزه.

کارگاه آناتومی بدن(با حمایت 100%پارک علم و فناوری)مدرس: خانم هراتی،همه روزه.

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود