به نام پدر پسر برادر

به نام پدر پسر برادر

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲
به نام پدر پسر برادر

به نام پدر پسر برادر

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۲
تئاتر به نام پدر، پسر، برادر

تئاتر به نام پدر، پسر، برادر

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۲
دوره نرم افزار MATLAB

دوره نرم افزار MATLAB

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲
استانداردها و نرم افزارهای تکنسین های صنعتی

استانداردها و نرم افزارهای تکنسین های صنعتی

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۲
هفته آخر لیگ عنتر ایران با گزارش معین الدین

هفته آخر لیگ عنتر ایران با گزارش معین الدین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی

طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۲
برنامه نویسی اینترنت اشیا

برنامه نویسی اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پخش زنده من سیتی و رئال با گزارش معین الدین

پخش زنده من سیتی و رئال با گزارش معین الدین

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود