فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

فراخوان برگزاری دوره های حسابداری

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فرخوان برگزری دوره رباتیک

فرخوان برگزری دوره رباتیک

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره گیم

فراخوان برگزاری دوره گیم

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
چهل و پنجمین رویداد آنلاین و رایگان باشگاه مدیران و مشاوران

چهل و پنجمین رویداد آنلاین و رایگان باشگاه مدیران و مشاوران

تاریخ شروع: سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹
کارگاه تخصصی کشت و بافت گیاهی

کارگاه تخصصی کشت و بافت گیاهی

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود