رویداد مدیریت پسماند کلانشهر زاهدان

رویداد مدیریت پسماند کلانشهر زاهدان

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳
رویداد ایده های نوآورانه شتر

رویداد ایده های نوآورانه شتر

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۳
عمران، سازه و سلامت(بانزل)

عمران، سازه و سلامت(بانزل)

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
ارتباط بین استارت آپ ها در ورزش

ارتباط بین استارت آپ ها در ورزش

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
مدیریت غیر دارویی دیابت (دیابت و ورزش)

مدیریت غیر دارویی دیابت (دیابت و ورزش)

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تمرینات ورزشی ویژه زانو درد

تمرینات ورزشی ویژه زانو درد

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
اصول کاهش وزن و انواع رژیم‌های چربی سوزی

اصول کاهش وزن و انواع رژیم‌های چربی سوزی

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوره تخصصی اتیکت تجاری

دوره تخصصی اتیکت تجاری

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوره تخصصی اتیکت اجتماعی

دوره تخصصی اتیکت اجتماعی

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود