ورکشاپ مبانی اینترنت اشیا (IoT)

ورکشاپ مبانی اینترنت اشیا (IoT)

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۹
تجاری سازی قارچ گاندورما

تجاری سازی قارچ گاندورما

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۹
تجاری سازی میکرو جلبک ها

تجاری سازی میکرو جلبک ها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
دوره مقدماتی طراحی

دوره مقدماتی طراحی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹
بازیگری صدا

بازیگری صدا

تاریخ شروع: سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹
آموزش مقدماتی انیمیشن

آموزش مقدماتی انیمیشن

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۹
سفر به دنیای لینوکس

سفر به دنیای لینوکس

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
فراتر از ایده بکر : رویکرد اثربخشی-محور در نوآوری

فراتر از ایده بکر : رویکرد اثربخشی-محور در نوآوری

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
نوآوری به نفع جوامع محلی.

نوآوری به نفع جوامع محلی.

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود