دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

دوره های برنامه نویسی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸
اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اولین دوره بازی سازی دانش آموزی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۸
اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اولین مسابقه انیمیشن نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اولین مسابقه صدا و دوبله نوگام

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

دومین مسابقه طراحی معماری نیمروز

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸
دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

دومین رویداد نوگام صنایع خلاق

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸
کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

کارگاه آموزش خوش نویسی با خودکار

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
آموزش سطح صفر مخابرات

آموزش سطح صفر مخابرات

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
رویداد کارآفرینی اینترنت اشیا

رویداد کارآفرینی اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود