دوره آموزشی جامع غیر حضوری طراحی دارو و واکسن

دوره آموزشی جامع غیر حضوری طراحی دارو و واکسن

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۹
کارآفرینی و تدوین طرح کسب و کار شرکت ها

کارآفرینی و تدوین طرح کسب و کار شرکت ها

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۸
آشنایی با اختراع و نحوه تنظیم اظهارنامه

آشنایی با اختراع و نحوه تنظیم اظهارنامه

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
فرصتهای جدید برای شرکتهای دانش بنیان

فرصتهای جدید برای شرکتهای دانش بنیان

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
فستیوال ایده های نوآورانه غذا و نمایشگاه خوراکیهای بومی و محلی

فستیوال ایده های نوآورانه غذا و نمایشگاه خوراکیهای بومی و محلی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
راه اندازی استارتاپ با متد ناب

راه اندازی استارتاپ با متد ناب

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
رویداد شتاب خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب خرما و فرآوری های آن

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
رویداد از نو ویژه بانوان همراه پنل چالش های صنایع دستی

رویداد از نو ویژه بانوان همراه پنل چالش های صنایع دستی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی عوامل شکست و موانع کسب و کارهای نوپا

کارگاه آموزشی عوامل شکست و موانع کسب و کارهای نوپا

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود