تمرینات ورزشی ویژه زانو درد

تمرینات ورزشی ویژه زانو درد

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
اصول کاهش وزن و انواع رژیم‌های چربی سوزی

اصول کاهش وزن و انواع رژیم‌های چربی سوزی

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوره تخصصی اتیکت تجاری

دوره تخصصی اتیکت تجاری

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوره تخصصی اتیکت اجتماعی

دوره تخصصی اتیکت اجتماعی

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوره آموزشی طراحی و مدلینگ صنعتی

دوره آموزشی طراحی و مدلینگ صنعتی

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
میکرو ورکشاپ پرینت 3 بعدی - نوبت سوم

میکرو ورکشاپ پرینت 3 بعدی - نوبت سوم

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
میکرو ورکشاپ پرینت 3 بعدی - نوبت دوم

میکرو ورکشاپ پرینت 3 بعدی - نوبت دوم

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
میکرو ورکشاپ پرینت 3 بعدی - نوبت اول

میکرو ورکشاپ پرینت 3 بعدی - نوبت اول

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
میکرو ورکشاپ کاربری CNC - نوبت سوم

میکرو ورکشاپ کاربری CNC - نوبت سوم

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود