کارگاه لایو ترید کریپتو

کارگاه لایو ترید کریپتو

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
رویداد شتاب شهر هوشمند

رویداد شتاب شهر هوشمند

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
کارگاه لایو ترید کریپتو

کارگاه لایو ترید کریپتو

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
کارگاه رایگان کریپتو

کارگاه رایگان کریپتو

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
رویداد چالش ویکند مجازی مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

رویداد چالش ویکند مجازی مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
رویداد چالش ویکند مجازی مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

رویداد چالش ویکند مجازی مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
رویداد چالش ویکند مجازی مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

رویداد چالش ویکند مجازی مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

رویداد استارت آپ ویکند مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود