دوره تربیت مدیر داخلی ویژه شرکت ها

دوره تربیت مدیر داخلی ویژه شرکت ها

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
چهره خوانی در فروش

چهره خوانی در فروش

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
چهره خوانی در تربیت فرزند

چهره خوانی در تربیت فرزند

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
دوره آموزشی خود هیپنوتیزمی

دوره آموزشی خود هیپنوتیزمی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
دوره مهندس شو الکترونیک (ویژه دانش آموزان 13 الی 15 سال)

دوره مهندس شو الکترونیک (ویژه دانش آموزان 13 الی 15 سال)

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
دوره مهندس شو الکترونیک (ویژه دانش آموزان 9 الی 13 سال)

دوره مهندس شو الکترونیک (ویژه دانش آموزان 9 الی 13 سال)

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
دومین فستیوال کسب و کار دانشجویی

دومین فستیوال کسب و کار دانشجویی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
همایش هیپنوتیزم گروهی

همایش هیپنوتیزم گروهی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۳۰ دی ۱۴۰۱
دوره آموزشی PLC

دوره آموزشی PLC

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود