وبینار پیش بینی آیندۀ کریپتو

وبینار پیش بینی آیندۀ کریپتو

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۱
وبینار رایگان (20 نباید یک ارتباط کلامی سالم و موثر)

وبینار رایگان (20 نباید یک ارتباط کلامی سالم و موثر)

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
مراکز و پهنه های نواوری شهری

مراکز و پهنه های نواوری شهری

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
وبینار آنلاین مفاهیم استارتاپی

وبینار آنلاین مفاهیم استارتاپی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
وبینار آنلاین ایده پردازی و نوآوری

وبینار آنلاین ایده پردازی و نوآوری

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
وبینار آنلاین کارآفرینی به زبان ساده

وبینار آنلاین کارآفرینی به زبان ساده

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
وبینار آنلاین کشف و پرورش استعداد

وبینار آنلاین کشف و پرورش استعداد

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
دوره طراحی گرافیکی و تصویر سازی

دوره طراحی گرافیکی و تصویر سازی

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود