انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر گرایش IT دانشگاه الزهرا

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر گرایش IT دانشگاه الزهرا

دنبال کنید

تلفن : 09213773543
سایت : -

رویدادها 3

دنبال کنندگان 1

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹
network+

network+

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹
سلسله وبینارهای CER-  قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

سلسله وبینارهای CER- قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود