این رویداد پایان یافته است

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

نوع رویداد :
وبینار

شروع : دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۸:۳۰ )
پایان : دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۰:۳۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی
کامپیوتر
موضوع
سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی
2 ساعت
مدت برگزاری
سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی

سلسله وبینارهای CER- قسمت دوم : آشنایی با برنامه نویسی محل برگزاری : رویداد آنلاین است
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :