این رویداد پایان یافته است

سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT

نوع رویداد :
(غیرحضوری)

شروع : یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۹:۰۰ )
پایان : یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۱:۰۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT
اینترنت اشیا
موضوع
سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT

سلسله وبینارهای CER- قسمت چهارم : IOT محل برگزاری : -
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :