این رویداد پایان یافته است

سلسله وبینارهای CER- قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

نوع رویداد :
(غیرحضوری)

شروع : یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۱۹:۰۰ )
پایان : یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹ ( ساعت ۲۰:۳۰)
این رویداد به پایان رسیده است.

سلسله وبینارهای CER-  قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت
کامپیوتر
موضوع
سلسله وبینارهای CER-  قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت
تهران
شهر برگزاری

دنبال کنید

گزارش رویداد

سلسله وبینارهای CER- قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت

سلسله وبینارهای CER-  قسمت اول : آشنایی با حوزه شبکه و امنیت محل برگزاری : تهران ، خیابان ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)
اشتراک گذاری در :
لینک کوتاه :