پردیس فناوری کیش(کیش تک)

پردیس فناوری کیش(کیش تک)

دنبال کنید

تلفن : 09059626900
سایت : -

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

کارگاه آموزشی روش تدریس در محیط مجازی

اتمام

تاریخ شروع: جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود