پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

دنبال کنید

تلفن : 09231599059
سایت : -

رویدادها 2

دنبال کنندگان 0

خبرگی دانش و مربیگری توسعه و تجاری سازی فناوری

خبرگی دانش و مربیگری توسعه و تجاری سازی فناوری

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱
دوره ارزیابی جامع توسعه فناوری و تجاری سازی

دوره ارزیابی جامع توسعه فناوری و تجاری سازی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود