پارک علم فناوری زاهدان

پارک علم فناوری زاهدان

دنبال کنید

تلفن : 05433442036
سایت : -

رویدادها 7

دنبال کنندگان 0

استارتاپ ویکند سراوان

استارتاپ ویکند سراوان

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

فراخوان برگزاری دوره کامل ساخت آب شیرین کن خورشیدی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

فراخوان برگزاری طراحی و اجرای نیروگاه بادی

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

فراخوان برگزاری دوره های هوافضا

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹
فرخوان برگزری دوره رباتیک

فرخوان برگزری دوره رباتیک

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

فراخوان برگزاری دوره فتوشاپ

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری دوره گیم

فراخوان برگزاری دوره گیم

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود