مرکز کارآفرینی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

مرکز کارآفرینی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دنبال کنید

تلفن : 05431272253
سایت : -

رویدادها 3

دنبال کنندگان 0

دوره آموزشی PLC

دوره آموزشی PLC

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۱
دوره طراحی اپلیکیشن های زبان آموزی و ترجمه با تمرکز منابع وبسایت محور به زبان پایتون

دوره طراحی اپلیکیشن های زبان آموزی و ترجمه با تمرکز منابع وبسایت محور به زبان پایتون

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۱
دوره کاربر نرم افزار اداری

دوره کاربر نرم افزار اداری

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود