مرکز نوآوری شهری زاهدان

مرکز نوآوری شهری زاهدان

دنبال کنید

تلفن : 09215731485
سایت : -

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

بوت کمپ تخصصی مدیریت پسماند(تمدید شد)

بوت کمپ تخصصی مدیریت پسماند(تمدید شد)

اتمام

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود