مرکز فناوری و نوآوری شهری

مرکز فناوری و نوآوری شهری

دنبال کنید

تلفن : 09153407104
سایت : -

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

طراحی و ساخت المان های نوروزی

طراحی و ساخت المان های نوروزی

اتمام

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود