محمد بخشی

محمد بخشی

دنبال کنید

تلفن : 09212242785
سایت : -

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

دوره مقدماتی لینوکس و شبکه

دوره مقدماتی لینوکس و شبکه

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۰

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود