دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دنبال کنید

تلفن : 05431272400
سایت : -

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

فستیوال کسب و کار دانشجویی

فستیوال کسب و کار دانشجویی

تاریخ شروع: شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود