دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دنبال کنید

تلفن : 05433329438
سایت :

رویدادها 1

دنبال کنندگان 0

رویداد شتاب خرما و فرآوری های آن

رویداد شتاب خرما و فرآوری های آن

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

زی-وِنت | ZIVENT

سامانه ی اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود