اینترنت اشیا پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

اینترنت اشیا پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

دنبال کنید

تلفن : 09155496122
سایت : -

رویدادها 2

دنبال کنندگان 0

بوت کمپ اینترنت اشیا

بوت کمپ اینترنت اشیا

تاریخ شروع: شنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
دوره مقدماتی اینترنت اشیا

دوره مقدماتی اینترنت اشیا

اتمام

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود