آیدین مخدومی

آیدین مخدومی

دنبال کنید

تلفن : 09151564005
سایت : -

رویدادها 2

دنبال کنندگان 0

پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

آنلاین
تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
تحلیل و بررسی بازار های مالی و رمز ارز ها

تحلیل و بررسی بازار های مالی و رمز ارز ها

آنلاین
تاریخ شروع: شنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود