آیدین مخدومی

آیدین مخدومی

دنبال کنید

تلفن : 09151564005
سایت : -

رویدادها 4

دنبال کنندگان 0

روش های ارزش گذاری اوراق بهادار و ابزار های نوین مالی

روش های ارزش گذاری اوراق بهادار و ابزار های نوین مالی

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۱
مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه و ریسک

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۱
پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

پایتون و کاربرد های آن در تحلیل داده

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
تحلیل و بررسی بازار های مالی و رمز ارز ها

تحلیل و بررسی بازار های مالی و رمز ارز ها

آنلاین

اتمام

تاریخ شروع: شنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۱

زی-وِنت | ZIVENT

پلتفرم مدیریت اطلاع رسانی و فروش بلیت رویداد

ثبت نام ورود